Fredsduvor

”In terra pax”, på jorden frid, änglarnas fredshälsning Luk 2:14

Konstverk som är samlade under den här rubriken är alla en ren hyllning till vår fantastiska och vackra Moder Jord.