Symboler och gudomlig geometri

Tavlorna i den här serien är ett symbolspråk till andra dimensioner i oss själva som en inre nyckel att närma sig skapelsens komplexicitet och skönhet.  Allt i skapelsen följer samma fantastiska och vackra mönster. Från en cell till en galax. Mitt mål i den här serien är att visa symboler och skapelsemodeller som olika religioner och trossystem använt för att förklara skapelsen och vårt förhållande till den.

En serie skapad av glas och guld i fusingteknik. Många varierande glastekniker har använts för att motiven ska komma till sin rätt.

För ca sju år sedan fick jag en vision om hur en serie tavlor skulle vara. Tavlor av glas och med motiv av Symboler och Gudomlig Geometri. Skisserna har legat och väntat. Åren gick och jag lärde mig mer och mer om glasets möjligheter och begränsningar.

Och så, kom tavlorna själva och sa att nu kan jag inte vänta längre!

Sätt igång  – även om du inte har tid!

Det betydde att jag behövde lära mig ännu, mycket mer. Finna bakgrundsmaterial som kunde bearbetas/behandlas på samma sätt som glaset.

Lösa problem med hur den tredimensionella effekten skulle kunna komma fram. Det löste sig så småningom genom oväntade möten och nya material på marknaden.