Gudinnan Freja

Frejaserien, om gudinnan freja i nordisk mytologi.
Det finns ett häfte med alla bilder och text till.
Orginaltavlor i stengodslera.

Hur Fröja / Freja kom till Asgård.

I tidernas början skapade gudarna ordning, gav solen och månen deras bestämda banor och i väärldsträdet Yggdrasil fanns två raser gudar. De ena var asarna i Asgård och de andra vanerna i Vanaheim. De bodde ganska nära varandra även om det var strapatsrikt att förflytta sig mellan de olika världarna. De hade kontakt med varandra genom giftermål och adoption.

En dag bröt ett gräl ut mellan vaner och asar. Det ledde till ett våldsamt krig eftersom de var lika starka. Under fredsförhandlingarna blev det bestämt att några asar och några vaner skulle flytta som garanti för fortsatt fred. Vanen Njord, hans båda barn Frej och Fröja / Freja skulle bosätta sig i Asgård och asarna Mimer och Höner slog sig ner i Vanaheim.

På så vis kom Gudinnan Fröja / Freja till Asgård. Sitt nya hem kallade hon Folkvang men sin stora sal kallade hon Sessrumner efter borgen hon fått lämna i Vanaheim.

Fröja / Freja, vars namn betyder ”härskarinna” var vanernas högsta gudinna.
För att förstå hennes storhet i Norden bör man jämföra henne med andra gudinnor. Motsvarande storhet hade Isis i Egypten. Sen kom Astarte i mellanöstern, Ishtar i Assyrien-Babylonien, Kybele i Grekland och Inanna hos sumerna.
Fröja / Freja och de sistnämnda hade alla ett stort spektra av helheten. Från att vara kärleks och fruktbarhetsgudinnor till krigsgudinnor!

Fröja / Freja var trollkvinna, magiker, stridsgudinna, ödesgudinna, kärleksgudinna och inte minst fruktbarhetens gudinna.
Hon kunde ge liv – och ta liv.
Hon var livsuppehållerska – och förgörare.
Hon var en total helhet på gott och ont. Hon ägde sin egen sensualitet och sexualitet, total kärlek. Hon tillät sig att utveckla alla sina aspekter däribland självständighet och omsorgsfullhet mot andra, kort sagt:

Allt det vi människor i nutid fortfarande inte helt lärt oss!