Ärkeänglar

”truth, like art, is in the eye of the beholder”, Kevin Spacey

Vad gör ett konstverk till just ett konstverk?
I konstnärens ögon är det när målningen övergår till ett stycke klassisk musik.

I betraktarens ögon är det när målningen klarar att slå an en ton i ditt inre.

I konstkritikerns ögon är det när målningen passar i tid och rum, här är problemet att konstnärer ofta arbetar utanför- just – tid och rum.

För mig är nyckelordet precision.
Musikstycket är klart när det är komplett!